Home ~ Structura ~ Dotari

Dotari

Resursele materiale ale unităţii şcolare

- Numărul sălilor de clasă: 21

- Numărul laboratoarelor şi cabinetelor: 2 (director, secretariat)

- Numărul laboratoarelor de informatică: 3, cu internet, 23 pc.

- Conectare la Internet: conexiune permanentă, cu conectare în laboratoarele de informatică, cancelarie, secretariat, director, bibliotecă (conectare ADSL, fibră optică ).

- Biblioteca şcolară: Aproximativ 5000 de volume de carte.

- Cabinet medical: 2 – acces la medicul de familie.

- Cabinet stomatologic: - inexistent.

- Cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică: inexistent.

- Spaţii sanitare: 5 (toalete), din care 2 în corpul clădirilor.

- Starea clădirilor, număr de corpuri: unitatea dispune de 6 corpuri de clădire care se află într-o stare de la satisfăcătoare la foarte bună.

- Clădiri reabilitate: clădire nouă (tip sandvich) pentru clasele I – IV din localitatea Domneşti; Grădiniţa Ciorani, modernizată; Şcoala Primară Ciorani; parţiala modernizată – Grădiniţa Pufeşti;

- Nivelul de dotare cu resurse educaţionale: mobilier nou si în stare bună , tehnică de calcul şi xerox –uri (3), materiale educaţionale – planşe şi hărti în stare foarte bună; substanţe chimice şi aparatură tehnică pentru fizică - stare bună, diverse dotări educaţie fizică (capră, trambulină, mese tenis, tricouri etc), două laptop-uri si două videopriectoare .
Copyright © 2015 Scoala Pufesti - Vrancea.
Toate drepturile rezervate.