Home ~ Prezentare

Prezentarea scolii

Întâia şcoală primară din comuna Pufeşti a fost înfiinţată la Domneşti în anul 1865, aceasta fiind şi prima şcoală din satele Podgoriei Panciu, iar în anul 1866 (sau 1867) la Pufeşti, pentru ca în anul 1868 să fie înfiinţate şcoli şi la Domneşti – Târg, Pufeşti (pentru fete, învăţătoare – Sofia Ştefaniu) şi Ciorani. Aceste şcoli au funcţionat în contextul legiferării obligativităţii şcolare prin „Legea instrucţiunii publice”, din 1864, sub semnătura reformatorului şi creatorului unei Romînii moderne, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Această lege impunea principiul democratic al accesului la un învăţământ general obligatoriu şi gratuit.


Secțiuni ale acestei pagini:

Copyright © 2015 Scoala Pufesti - Vrancea.
Toate drepturile rezervate.